Aplikacja “Aktywizacja bezrobotnych”

Aplikacja mająca za zadanie kontrolowanie procesu aktywizacji osób bezrobotnych skierowanych przez Urząd Pracy oraz kontrolowanie ofert pracy i przebiegu początkowego zatrudnienia. Wdrożona została do 5 punktów aktywizacyjnych rozmieszczonych w różnych miastach Polski.